10 Feb 2011

solatun


صلاةبالسلام المبين لنقطةالتعيين ياغرامي

(**) Sholaatun bissalaamil mubiini Linuqthotitta yiini yaa ghoroomii.

نبي كان أصل التكوين* من عهدكن فيكن ياغرامي

Nabiyyun kaana ashlattakwiini * min ahdi kun fayakun yaa ghoroomi.(**)

أيا من جائناحقانذير* مغيثامسبلا سبل الرشاد

Ayyaa man jaa anaa haqqon nadziiri

mughiitsan musbilaan subularrosyaadi.

(**) رسول الله ياضاوي الجبين* ويامن جاءبالحق المبين

Rosulallaahi yaa dhoowiljabiini * wa yaa man jaa a bil haqqil mubiini.(**)

صلاةلم تزل تتليعليك* معطارالنسيم تهدي إليك

Sholaatullam tazal tutlaa alayka mi thoorin nasiimi tuhdaa ilayka.


(**) MAKNANYA :

Shalawat serta salam ku persembahkan kepada mu wahai kekasih ku Sebagai bukti keteguhan ku,wahai Nabi SAW ...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...