5 Nov 2008

At - taubah :111

Dalam keresahan, ku lihat seorang sahabat-ZAINAB mengirimi suatu yang menenagkan jiwa...

Aku ambil tafsir,aku selak sehelai , sau persatu mencai surah at taubah 111:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh Syurga , (disebabkan) mereka berjuang di jalan Allah ; maka (diantara ) mereka ada yang membunuh dan dan terbunuh. (balasan syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al Quran dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada ALLAH ? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan yang kamu jalankan jual belinya itu , dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan

at TAUBAH ;111( tafsir Pimpinan Rahman)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...