8 Nov 2010

Fadhilat Maulid Nabi saw


www.alraufi.blogspot.com


Telah berkata Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu HajarAl-Haitami Asy-Syafi'i
dalam kitabnya bernama :
Ni’matul Kubra 'Alal 'Alam Fi Maulidi Saidi Waladi Adam
dalam Bab : Faslun Fii Bayan Fadli Maulid Nabi :

Telah berkata ‘Ali r.a. :
“Sesiapa yang membesarkan majlis maulid Nabi saw dan
kerananya diadakan majlis membaca maulid, maka dia tidak akan keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab”.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...