1 Aug 2007

Urusan umat

Manusia ini bergantung kepada sejauh mana agamanya. Semakin tinggi agamanya semakin berakhlak lah ia dan begitu pulalah sebaliknya. Umat ini tenat, urusan umat ini kini sebenarnya berada pada tangan siapa?

Soalan yang dilontarkan mempunyai signifikan yang sangat besar kepada masa depan umat Islam. Semua ini seharusnya dicaturkan oleh pemimpin orang Islam. Kebijaksanaan pemimpin-pemimpin Islam sangat -sangat didambakan pada saat ini. Masalah yang berlaku antara sesama Islam tidak akan berakhir sehinggalah pemimpin Islam menentukan keutamaan dalam setiap gerak kerjanya.
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...